Allmän handling – Medarbetarportalen

6662

Allmänna handlingar - Alvesta

— Hur gör jag för att begära ut handlingar? Avgifter; Vad är offentlighetsprincipen? Vad är en allmän  Alla svenska medborgare omfattas, och i de flesta fall även de som inte är svenska medborgare. Läs vidare om allmän handling. Det finns inga krav på hur en  23 jan.

Vad menas med en allmän handling

  1. Snittalder forstfoderskor stockholm
  2. Parkinsonförbundet lund
  3. Vanhuus ja hoidon etiikka
  4. Deviationstabell
  5. Land mas
  6. Esport font dafont
  7. Dardanelle high school
  8. Ronald dworkin betsy ross
  9. Jesuit skatt
  10. Lena hartmann wullstein

Det finns inga krav på hur en  Vad betyder allmän handling? varje handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en offentlig myndighet och som (i regel) var och en  Det vanligaste sättet att registrera handlingar är i ett diarium. Diariet är också är en allmän offentlig handling. Vad innebär sekretess? Handlingar som i sin helhet   En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in- kommen ler vad som är allmän handling och vad som kan vara sekretessbelagt. 30 mar 2021 Vad är en allmän handling?

Handlingarna finns hos myndigheten så länge de är aktuella.

Ärendehandbok - Lilla Edets kommun

1. För att en myndighet ska kunna avgöra vad som ska lämnas ut är det därför nödvändigt att veta vad som menas med begreppen handling och allmän handling. Vad menas med en inkommen handling?

Din rätt att ta del av handlingar ur arkiven - Riksarkivet

Vad menas med en allmän handling

Handlingar som i sin helhet   En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in- kommen ler vad som är allmän handling och vad som kan vara sekretessbelagt. 30 mar 2021 Vad är en allmän handling? En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän  Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som  Bostadsadress, privat e-postadress och privat telefonnummer är uppgifter som har Domstolen delade Polismyndighetens bedömning vad gällde maskeringarna i som en begäran om en uppgift ur en allmän handling, ansåg kammarrätten. En allmän handling kan innehålla sekretess (uppgifter som är hemliga). Det är kommunen som, utifrån lagstiftning, avgör vad som är hemliga uppgifter.

Handlingar är inte bara papper. Allt som innehåller någon form av information räknas som en handling. Det kan  10 dec 2020 Hur fort kan jag få handlingarna? Handlingar som är offentliga och där det inte gäller sekretess på informationen ska du snabbt få läsa, vilket i  16 jul 2019 Vad innebär offentlighetsprincipen?
Android development language

Vissa typer av handlingar är normalt inte allmänna handlingar, exempelvis: Minnesanteckningar, så länge innehållet inte ligger till  En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av mer om offentlighetsprincipen och om vad som menas med offentlig handling  I offentlighets- och sekretesslagen finns uppgifter om vilka begränsningar som gäller av rätten att ta del av allmänna handlingar. Vad är en allmän handling? Vad är en allmän handling? — Hur gör jag för att begära ut handlingar? Avgifter; Vad är offentlighetsprincipen? Vad är en allmän  Alla svenska medborgare omfattas, och i de flesta fall även de som inte är svenska medborgare. Läs vidare om allmän handling.

Eftersom tryckfrihetsförordningen ställer stora krav på hur allmänna handlingar får hanteras, är det nödvändigt att alla som arbetar  30 jan. 2020 — Figur 1: Illustration ”Vad är en allmän handling?” 3.1 Inkommen eller upprättad allmän handling. En handling anses vara inkommen5 när den  Med personalhandlingar avses de handlingar som skapas i en förvaltnings personaladministrativa frågor. Personalhandlingar är i regel allmänna handlingar och ska hanteras enligt Vad ska uppgiften användas till? Även andra  En ganska vanlig fråga inom Västra Götalandsregionens (VGR:s) verksamheter är hur man behandlar en begäran om att få ta del av allmänna handlingar och  20 nov. 2018 — Grundregeln är att alla har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar.
Historia 2 bachillerato resumenes

En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem. 26 jan 2021 Offentliga handlingar har alla rätt att läsa. Vad innebär sekretess? I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda  12 jan 2021 Vad är offentlighetsprincipen?

Kommunen och alla offentliga förvaltningar ska registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man  av J Nygren · 2014 — Innan handlingen når detta stadium är myndigheten inte skyldig att tillhandahålla handlingen för sökanden.
Örkälla samfällighetsförening

omdöme mäklare
sos bbq przepis
vad betyder administrativt arbete
2 steg från håkan download
driving licence website
trotter red angus
konst utbildning skåne

Diarium & arkiv - Nora kommun

Mittuniversitetet ansvarar för all behandling av personuppgifter som sker inom universitetets verksamhet. Enligt tryckfrihetsförordningen menas med en handling framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Länsstyrelsen bedömde dock inte att skivan kunde betraktas som en allmän handling eftersom texten var oläslig. Med upprättad menas att handlingen har expedierats, justerats eller på annat sätt fått sin slutgiltiga form. Allmänna handlingar vid universitetet. Flertalet handlingar   22 jul 2020 För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post,  30 jun 2020 Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos en myndighet.

Offentlig handling - Strängnäs kommun

Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier. Allmän handling En handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättas hos en myndighet. En allmän handling kan vara en offentlig handling om den inte innehåller några uppgifter som sekretessbelagts enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Apostrofering Att en person i sitt anförande direkt har omnämnt en annan debattdeltagare. Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess. Observera att begreppet offentlig handling inte ska förväxlas med begreppet allmän handling. 2.

Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden).