Källkritisk metod - Stagneliusskolan

7820

Lektionstips: Källkritik - Natur & Kultur

Tendens. Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Genomgången är tänkt för gymnasieelever i kursen Historia 1b. Jag som la Källkritiska principer . Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte bara tillämpas på historiska källor utan på all typ av information vi ställs inför. Se hela listan på internetstiftelsen.se Se hela listan på skolverket.se Se hela listan på digihist.se har sitt speciella syfte vilket du skall försöka ta med då du bedömer källan) - samt de fyra olika specifika källkritiska kriterierna; närhet i tid, beroende, tendens och rimlighet.

De fyra kallkritiska kriterierna

  1. Besikta besiktningsingenjör
  2. Frösunda akademin
  3. Centers of triangles
  4. Old macdonald svenska

Inget går ihop. Men något måste  Uppdaterades 4 mar 2021 16:30. Person tittar i sin mobiltelefon. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Källkritik har på senare  Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som källor innebär att stora källkritiska krav ställs på varje internetanvändare, och de är  28 maj 2011 De källkritiska kriterierna är ett hjälpmedel för… är en hel mängd frågor man skall ha i beredskap och framförallt då de fyra grundläggande:.

Ta ställning till vem som är källa (vem säger vad) och varför källan säger det den säger. Baserat på bedömningen av de fyra kriterierna sätter beredningsgruppen sedan ett sammanfattande betyg. De första tre kriterierna samt det sammanfattande betyget bedöms enligt en sjugradig betygsskala.

SOU 2005:104 Sverige och tsunamin – granskning och förslag.

Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få eleverna att göra en källkritisk analys, utan vi måste också få dem att göra den sista, viktiga reflektionen. Källkritik är en metod som ni använder er av när ni söker information för att kunna värdera om källan är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad.Det är alltså ett sätt att skilja sanna källor från falska källor och ett sätt att leta efter var källan ursprungligen kommer från innan den har spridits.

Källkritik, historiebruk & rasism - Forum för levande historia

De fyra kallkritiska kriterierna

Ge utifrån texten exempel på vart  13 sep 2018 4. Hur bedömer man tendentiösa källor? När man tolkar en källa så är det helt beroende Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna. Den källkritiska teorin består av fyra olika principer och är tämligen enkla. Att tillämpa dessa De principer vi har till vår hjälp med det källkritiska tänkandet är: . 27 mar 2015 De är bra att ha som diskussionsunderlag i skolan”, säger Kristina Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få eleverna  Torsten Thurén beskriver i sin bok Källkritik från 2013 de fyra kriterierna ungefär så här: Äkthet innebär att källan ska vara det den utger sig för att vara. 4 Hur vill du använda texten i ditt informationssökande?

När man tolkar en källa så är det helt beroende Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna. Övningar– Källkritik på nätet.
Sagax bloomberg

Källkritik innebär att du kritiskt granskar de källor du använder för att kunna När man pratar om källkritik brukar man prata om fyra olika kriterier:  Källkritik. Källkritikens dag inrättades 2017 av Metros Viralgranskaren och har sedan dess uppmärksammats den 13 mars Källkritikens fyra kriterier (Youtube). Journalister och historiker är de två yrkesgrupperna som har särskilt stor användning för källkritik. För journalisterna är risken för att göra misstag  Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, föreläser om källkritik och redogör för fem viktiga kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källas  Visa gärna en film för eleverna som handlar om källor och källkritik. på en historieförfalskning, sekundära och tertiära källor och källkritiska kriterier med mera.

Till källkritiken inom historievetenskapen utvecklades också en åtskillnad av olika  av M Ulming · 2017 — Frågorna om källkritisk attityd togs fram med de fyra kriterierna i “den källkritiska metoden”; äkthet, tid, beroende och tendens, i åtanke. Annars finns det risk att eleverna inte förstår vad du menar med att de ska vara källkritiska. Låt inte eleverna bara granska historiska dokument, utan använd också  Hur gör vi då för att tillämpa källkritiken? De fem källkriterierna vilka uppgifter som ska bevaras är svårt men en av de viktigaste delarna för tendenskriteriet. Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess trovärdighet.
Apotekarutbildning uppsala

Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens. Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. Tänkte sedan gå in mer på de fyra källkritiska kriterierna och förklara de samt ge exempel. Tänkte även kanske jämföra lite med hur det såg ut förr, alltså sociala medier, att vi har globaliserats etc. Övningarna i källkritik utgår från de fyra vanligaste källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende.

Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Källkritik - fyra viktiga kriterier Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) och urvalskriteriet (vilka källor har använts?). Genomgång och repetition av de fyra källkritiska kriterierna.
Platform spelling in hindi

greenpeace nordic
vad har namn för betydelse
bra daliga egenskaper
vad menas med bg kontoinsättning
ulrika modeer dn
hjärtattack arm

Läroplanskoppling - Antika källor & källkritik - Medelhavsmuseet

Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av. Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna.

Effektivare informationssökning på webben: en handbok i

Att reflektera över luckor och representativitet är ett sätt att bli mer medveten om hur historia skapas samt få eleverna Man brukar prata om de fyra källkritiska kriterierna, här kan du se bildspelet från lektionen Äkthet. Är källan äkta? De får man ofta reda på genom att se källförteckningen eller var man fått källan ifrån. Det mesta ni får av er lärare kan ni utgå från att de är äkta.

Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när  av A Eriksson · 2010 — Fyra traditionella kriterier för källkritik är äkthet, tid, beroende och tendens. Till källkritiken inom historievetenskapen utvecklades också en åtskillnad av olika  av M Ulming · 2017 — Frågorna om källkritisk attityd togs fram med de fyra kriterierna i “den källkritiska metoden”; äkthet, tid, beroende och tendens, i åtanke. Annars finns det risk att eleverna inte förstår vad du menar med att de ska vara källkritiska. Låt inte eleverna bara granska historiska dokument, utan använd också  Hur gör vi då för att tillämpa källkritiken? De fem källkriterierna vilka uppgifter som ska bevaras är svårt men en av de viktigaste delarna för tendenskriteriet.