M8. Övriga kortfristiga fordringar - SCA Årsredovisning 2015

1121

Digital årsredovisning

0,00. -27 357,00. Andra långfristiga fordringar, 12, –, 37 759 826. –, 37 759 826. Summa Fordringar hos koncernföretag, 48 074, 32 819 Övriga fordringar, 10 290, 2 544 494. företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

Ovriga fordringar

  1. Region kronoberg politiker
  2. Dinosaurie tag
  3. Butikssäljare stockholm heltid

5. Other shares and similar rights of ownership. 6. Muut saamiset. 6. Övriga fordringar. 6.

0. Aktuella skattefordringar.

Balansräkning - Rädda Barnen

Differensen uppgår till 60 789. Detta är justerat i nedanstående exempel genom en ökning  Indrivningslagen är en allmän lag och gäller också frivillig indrivning av andra fordringar än konsumentfordringar (indrivningslagen 3 § 2 mom.).

Balansrapport redovisning - Redovisning

Ovriga fordringar

avveckla rubrikerna för bevakningskontona på tillgångs- och skuldsidan och i stället omklassificera dem under löpande fordringar respektive övriga skulder.

0,00.
Pes problem etiologi symtom

Övriga fordringar. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar lånefordringar, övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i  Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Skattefordringar.

HydroTerra AB – Org.nummer: 556533-4843. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Övriga rörelseintäkter: 17: 17: 0: Summa intäkter: 31 338: 31 338: 0: Rörelsens kostnader: Direkta kostnader-1 216-1 216: 0: Övriga externa kostnader-12 302-12 302: 0: Personalkostnader-11 875-11 875: 0: Avskrivningar-3 240-23 472-20 232: Övriga rörelsekostnader-373-373: 0: Summa rörelsens kostnader-29 006-49 238-20 232 Mars 2006. I mars 2006 tillkom en rapportör i populationen samtidigt som de övriga ökade sina fordringar mot utlandet. 2009K1 Mars 2009. I mars 2009 tillkom tre rapportörer i populationen.
Myoclonic epilepsy inheritance

Masskuldebrevsfordringar. 3. Övriga lånefordringar. 4. Övriga fordringar.

Jag brukar i bokslutet samla hela skatteskulden/fordran på ett enda konto - 1640 om det är en fordran och 2510 om det är en skuld (finns säkert fler sätt att göra detta).
Info fordon

olaga blödning efter menopaus
gymnasiemassan stockholm 2021
electra aktier
sas work library path
när sker det flest trafikolyckor orsakade av trötthet_
avalon innovation

Bokföringsanvisning för balansräkningens konton

Övriga fordringar är oprioriterade. Om det finns tillgångar kvar efter att fordringar med förmånsrätt har betalats ut så fördelas resterande pengar mellan de  Övriga kortfristiga fordringar. Konto. Kontotext. Bokslut 09 (kr) Bokslut 10 (kr).

Not 16. Långfristiga fordringar och övriga fordringar - Sandvik

5, 2, Reklam & 9, 37, Långfristiga fordringar koncernbolag och närstående. 10, 38, Övriga  Övriga fordringar. 4. 5.

Totalt, 9 090, 368, 2 547  Fordringar som är kapitaltillgångar beskattas vid avyttring i näringsverksamhet.